Deti na svätej omši

Podnety k správaniu sa detí na svätej omši

 1. Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať na sv. omšu.

Deti sú súčasťou cirkvi, preto je normálne a dobré privádzať ich do kostola na sv. omšu. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah  k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno  spoločenstvo. Vo farnosti máme  pochopenie pre prítomnosť detí  na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú tento kostol a  sväté omše. Rešpektujeme  Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.

2. Svätá omša začína už u Vás doma.

Pripravte deti na to, že sa idú stretnúť s Pánom Ježišom. Pripomeňte im dôležitosť tohto stretnutia a skúste ich motivovať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje. Sv. omša chce byť impulzom na to, aby sa to, čo sa nakrátko povie počas príhovoru, bolo ešte dorozprávané, domodlené  a pripomínané spolu s rodičmi doma.

3. Za správanie sa dieťaťa počas svätej omše nesie zodpovednosť rodič.

Správanie dieťaťa počas sv. omše je ovplyvnené  vekom, povahou, temperamentom, jeho  momentálnym, fyzickým a psychickým rozpoložením. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa. Stanovením hraníc v správaní /čo môže a čo nie/, ich dôsledným dodržiavaním a láskavým prístupom, postupne učíme dieťa prežívať sv. omšu nielen navonok, ale aj vnútorne. Nebojte sa ráznych pritiahnutí k sebe, alebo prísnejších pohľadov. Ako rodičia budete zrejme často vyrušovaní svojimi malými deťmi – ale príde čas, keď po dobre zvládnutej výchove budete môcť opäť pokojne sledovať sv. omšu. Teraz je dôležité to, že ste tu spolu ako rodina, deti to vnímajú, stáva sa to súčasťou ich života.

4. Na svätú omšu prichádzame včas.

Príchod načas Vám umožní nájsť si vhodné miesto v kostole tak, aby dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať a aktívne sa zapájať  do priebehu sv. omše. Dieťa by malo vidieť na oltár. Predné lavice pri bohostánku sú vyhradené pre najmenšie deti a ich rodičov. Na vlastné dieťa, aj keď sedí vpredu  treba vidieť a včas zasiahnuť, ak je nepokojné, alebo rozptyľuje ďalšie deti. Predné lavice sú vyhradené až pre staršie (základoškolské) deti. Miesto pre kočiare je v zadnej časti kostola. Je potrebné rešpektovať priestory, ktoré máme.

5. Dieťa počas svätej omše hračky nepotrebuje.

Kostol nie je herňa. Hračkami odvádzame pozornosť  nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom sv. omše alebo biblickou tematikou.

6. Počas sv. omše nejeme a nepijeme.

Deťom je potrebné primerane vysvetliť, že počas svätej omše nejeme a nepijeme, pokiaľ si to nevyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Najesť a napiť sa je potrebné pred alebo po svätej omši.

7. Nenechávajte deti voľne behať a prechádzať sa po kostole.

Pohyb k deťom nerozlučne patrí. Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, že počas omše nebeháme po kostole a zbytočne sa neprechádzame. Ak sa potrebujem premiestniť, robím to v pokoji, tak aby som nevyrušoval.

8. Počas svätej omše nerozprávame.

Počas sv. omše sa nerozprávame nahlas. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, vysvetliť, robme to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po sv. omši a odpovedzte na ne. Rozprávať môžu deti vtedy, ak ich k tomu vyzve kňaz.

9.Hlučne vyrušujúce a nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť von.

Vyjsť  vonku alebo mimo kostola treba vtedy, ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na Vaše upozornenie.

10. Zapojte sa aktívne do sv. omše.

Každá rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru sv. omše. Ponúkame Vám možnosť priniesť obetné dary ako rodina. Môžete si zobrať na starosť čítania a prosby, zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ceste domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa rozprávajte o tom, čo Vás oslovilo počas nedeľnej sv. omše.  Opýtajte sa detí, čo si zapamätali.

Tieto pravidlá  Vás nemajú odradiť privádzať deti na svätú omšu, ale sú pomôckou pri ich výchove. Nenechávajte sa odradiť  neúspechom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz nezmeníte. Chce to čas, našu i Vašu ochotu, trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť,  aby sme sa naučili spoločne prežívať a sláviť rodinnú sv. omšu.

Budeme radi, ak nám sprostredkujete svoje postrehy, nápady i pripomienky, či sa Vám tieto návrhy podarilo uplatniť v praxi.

Adresa

  • Rímskokatolícka cirkev
    Farnosť Bratislava - Rača
    Alstrova 121
    831 06 Bratislava

Kontakty

  • 02/ 4488 4604
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  (Tento e-mail slúži na odovzdanie informácií. Neslúži na diskusie ani na vybavovanie sviatostí.)

Úradné hodiny

Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:00-17:00
Piatok 16:00-17:00

Správa cintorína

Správca cintorínskej agendy:
Dr. Martin Puhovich, PhD.
tel.: 0911 640 100
e-mail na správcu cintorína: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.