Kňazi v našej farnosti

Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, natrvalo ustanovené v partikulárnej cirkvi, o ktoré pastoračná starostlivosť je pod autoritou diecézneho biskupa zverená farárovi ako jeho vlastnému pastierovi. (Kódex kánonického práva, kán. 515 - § 1.)

Farárom Farnosti Bratislava - Rača je Zdenko Sitka, ktorý bol do tohto úradu ustanovený diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Zvolenským. Farnosť prevzal dňa 1. augusta 2014, kedy bol dekanom dekanátu Bratislava - Stred kánonicky do tohto úradu uvedený.

Farár je vlastný pastier farnosti, ktorá mu je zverená, a vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo, ktoré mu je zverené, pod autoritou diecézneho biskupa, ku ktorého účasti na službe Krista bol povolaný, aby pre to isté spoločenstvo vykonával učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu za spolupráce aj iných presbyterov alebo diakonov i za prispenia laických veriacich podľa normy práva. (Kódex kánonického práva, kán. 519 - § 1.)

V súčasnosti popri farárovi pôsobia pastoračne vo farnosti dvaja kňazi: Roman Bako ako kaplán a Ján Holos ako výpomocný duchovný.

 

Významné osobnosti pôsobiace v našej farnosti

Skoro každá farnosť sa môže pochváliť významými osobnosťami, ktoré v nej pôsobili. Medzi najvýznamnejších kňazov, pôsobiacich v minulosti u nás, môžeme zaradiť 43 rokov pôsobiaceho kňaza Adama Hájeka a jeho nástupcu Františka Víťazoslava Sasinka. Neskôr to bol veľký národovec vdp. farár Móric Alster, pôsobiaci na fare v Rači 33 rokov a vdp. farár Vojtech Rudroff sa snažili pozdvihnúť morálnu a kultúrnu úroveň obce. Posledný menovaný sa taktiež pričinil aj o postavenie nového kultúrneho domu, je to budova bývalého kina Nádej.

 

Adresa

  • Rímskokatolícka cirkev
    Farnosť Bratislava - Rača
    Alstrova 121
    831 06 Bratislava

Kontakty

  • 02/ 4488 4604
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  (Tento e-mail slúži na odovzdanie informácií. Neslúži na diskusie ani na vybavovanie sviatostí.)

Úradné hodiny

Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:00-17:00
Piatok 16:00-17:00

Správa cintorína

Správca cintorínskej agendy:
Dr. Martin Puhovich, PhD.
tel.: 0911 640 100
e-mail na správcu cintorína: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.