Farský kostol sv. Filipa a Jakuba

Medzi najvýznamnejšie architektonické pamiatky v Rači patrí aj katolícky farský kostol.

 

História

Kostol vznikol postupnou prestavbou z kaplnky, či menšieho kostola na cintoríne. V roku 1335 sa v písomných prameňoch spomína „sacerdos" a roku 1342 „plebanus". Kostol teda v osade bol už v prvej polovici 14. storočia, aj keď prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1390. Roku r. 1508 kostol podľa záznamov bol zasvätený k úcte Všetkých svätých.

Za reformácie patril kostol evanjelikom, ktorí ho mali v držbe takmer 50 rokov. Medzi prvými evanjelickými duchovnými bol Rev. Ondrej Reiz od roku 1580. Vrátenie kostola katolíkom sa uskutočnilo až v roku 1629 a zasvätili ho sv. Leonardovi, podľa inej verzie vraj Panne Márii.

Podľa kanonickej vizitácie v roku 1754 sa zo zápisov dozvedáme, že v kostole bola zriadená krypta. Kto však bol v nej pochovaný nieje z doterajších dostupných dokladov známe. V zápise farskej kroniky sa uvádza, že posledným pochovaným v krypte kostola bol farár Karol Kadecký v roku 1858. Kostol mal pôvodne drevený chórus, ktorý v roku 1818 nahradili murovaným.

Patróni kostola

Zasvätenie farského kostola sv. apoštolom Filipovi a Jakubovi sa uskutočnilo 1. mája 1844, kedy bola vykonaná konsekrácia kostola a zadovážený nový hlavný oltár, za pôsobenia p. farára Adama Hájeka (1814 - 1857).

Podľa nového liturgického kalendára sviatok týchto apoštolov a patrónov nášho kostola pripadá na 3. mája, kedy sa slávia i hody.

Prestavba v roku 1888

Pôvodný kostol bol postavený v gotickom slohu, ako tomu nasvedčuje sanktuárium a okná na veži. Neskoršie pre nedostatok miesta kostolnú loď prestavali. Do terajšej podoby a stavu, bol prestavaný a zväčšený v roku 1888 za pôsobenia p. farára Mórica Alstera. Kostolná loď bola predĺžená o 8 m a zvýšená o 1 m a boli vyhotovené nové klenby. Celá prestavba a obnova interiéru bola uskutočnená za jeden rok:

 • 6. augusta 1888 bol zrúcaný zadný múr;
 • 24. novembra 1888 bola nová časť prístavby postavená, podpivničená a pokrytá;
 • 28. januára 1889 prišli murári pokračovať v práci;
 • 9. mája 1889 odišiel zo stavby posledný murár - kostol je prestavaný!
 • následne sa robili pozlátenia oltárov, sôch, kazateľne a organa;
 • v auguste 1889 boli všetky maliarske práce dokončené a do kostola bolo vyhotovených 32 nových lavíc;
 • 3. novembra 1889 bol kostol posvätený trnavským generálnym vikárom Jozefom Boltizárom;

Kostol je dlhý 26 m, široký 9 m, vysoký 10 m (využiteľný priestor) a sanktuárium je dlhé 9 m. Móric Alster v Rači blahodárne pôsobil 33 rokov a je pochovaný na tunajšom cintoríne. Kostol od tejto doby bol niekoľkokrát obnovovaný a oltáre vymenené.

Interiér

Terajší mramorový oltár (bývalý hlavný, v zadnej časti sanktuária) je z roku 1949. V presbytériu za hlavným oltárom je päť farebných okien, ktoré boli tiež pôvodne gotické.

Farebné okná (vitráže) boli zadovážené za pôsobenia p. farára Štefana Bezáka, ktorý tu pôsobil v rokoch 1895 - 1908 a podľa zápisu na jednom z nich je zrejmé, že ich sám zaplatil. Obrazy v oknách znázorňujú sv. Karola, sv. Štefana-kráľa, sv. Filipa a Jakuba, sv. Teréziu a sv. Rodinu.

Pri víťaznom oblúku sú dvojetážové barokové bočné oltáre z roku 1712: oltár Panny Márie s veľkým obrazom Imaculaty a oltár so sochou sv. Jána Nepomuckého od G. K. Dirschbergera zo 16. mája 1712. Socha pochádza ešte pred jeho svätorečením, ktoré bolo až v roku 1729. Na víťaznom oblúku je obraz - nástenná maľba sv. Cyrila a Metoda od akad. maliara Bártu z augusta 1933.

Spomínané oltáre boli odborne reštaurované (v máji 2004 oltár Jána Nepomuckého a v novembri 2005 oltar Panny Marie), čím získali späť svoje pôvodné farebné prvky, ako aj stúpla ich historická hodnota.

Na strope kostola bolo do roku 2003 päť výjavov zo života Pána Ježiša a Panny Márie a taktiež tri ďalšie výjavy: sv. Jozef, sv. Anna a anjel strážny, namaľované v roku 1954. V súčasnosti, po veľkej rekonštrukcii kostola sú na strope maľby znázorňujúce výjavy z evanjelií: premenenie vody na víno, krst Pána Ježiša, posledná večera.

Sochy v kostole sú z rôznych historických období, pričom existuje domienka, že boli postupne do chrámu pridávané - t.j. nie sú pôvodným inventárom kostola. Krížová cesta v neogotických rámoch je z konca 19. stor. Počas rekonštrukcie bola odstránená klasicistická kazateľnica, ktorá nemala, podľa odborníkov, väčšiu umeleckú hodnotu a bola násilne prirobená k múrom chrámu.

Veža

Zaujímavé je gotické okno na veži, vo výške vežových hodín, ukazujúce na východ. Pôvodne obsahovala svätina novodobý kamenný oltár, vybudovaný v roku 1949.

Veža kostola je stavebnou zvláštnosťou: stojí na dvoch bočných múroch nad sanktuárom a pochádza z roku 1306. Je budovaná v gotickom slohu, čo potvrdzujú okná na veži. Má pôdorys obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 9 x 7 m. Výška veže je 25 m.

Zvony

Vo farskej kronike, v Alstrových zápisoch, sa uvádza, že veľký zvon pukol a bolo ho treba preliať. Táto udalosť sa vyskytla v roku 1863, kedy Móric Alster dal zvon preliať a vyhotoviť naň plastickú podobu - reliéf sv. Cyrila a Metoda s priliehavým nápisom, že sa tak stalo na 1000-ročnú pamiatku príchodu týchto svätcov. Nový zvon bol posvätený 19. novembra 1863 a vážil 12 centov (asi 84 kg). Za 1. svetovej vojny v roku 1916 padli za obeť i dva zvony z kostolnej veže a ostal len malý zvon, ktorý je teraz na veži dolného kostola na cintoríne. Terajšie dva zvony boli zadovážené v roku 1923 . Veľký zvon je zasvätený Sedembolestnej P. Márie-patrónke Slovenska, druhý - menší zvon je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi s nápisom „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane." Zvony odlial Richard Herold za pôsobenia p. farára Vojtecha Rudroffa.

Račiansky kostol bol zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok.

Adresa

 • Rímskokatolícka cirkev
  Farnosť Bratislava - Rača
  Alstrova 121
  831 06 Bratislava

Kontakty

 • 02/ 4488 4604
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  (Tento e-mail slúži na odovzdanie informácií. Neslúži na diskusie ani na vybavovanie sviatostí.)

Úradné hodiny

Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:00-17:00
Piatok 16:00-17:00

Správa cintorína

Správca cintorínskej agendy:
Dr. Martin Puhovich, PhD.
tel.: 0911 640 100
e-mail na správcu cintorína: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.