Rôzni patróni

 Rozličné povolania, životné stavy a ich patróni

Advokáti sv. Alfonz deLiguori; sv. Ivo Hélory; sv. Mikuláš
Archeológovia sv. Damaz, pápež; sv. Hieronym
Architekti sv Barbora; sv. Benedikt, opát; sv. Tomáš, apoštol
Astronauti sv. Jozef Kupertínsky
Atléti sv. Krištof z Lýcie; sv. Pavol, apoštol
Automechanici sv. Elég z Naoyon-Tournai
Automobilisti sv. Františka Rímska; sv. Krištof z Lýcie
Baníci sv. Barbora; sv. Daniel, prorok; sv. Poncián a Hypolit
Bankári sv. Matúš, apoštol
Básnici Dávid, kráľ; sv. Damaz, pápež; sv. Efrém Sýrsky; sv. Gregor Naziánsky
Bezprístrešní sv Albert Chmielowski; sv. Jozef
Bibliotekári Sv. Hieronym; sv. Konštantín-Cyril; sv. Vavrinec Rímsky
Biblisti sv. Hieronym
Biskupi sv Ambróz; sv. Karol Boromejský; sv. TuribiusdeMogrovejo
Biskupskí úradníci sv. Ján Nepomucký
Brusiči sv. Katarína Alexandrijská; sv. Michal, archaniel
Cestujúci sv. Gertrúda z Nivelles; sv Jakub st., apoštol; sv. Krištof; sv Rafael, archanjel
Colníci sv. Matúš, evanjelista
Čalúnníci sv. František Assiský; sv. Genovéva; sv. Šebastán
Dáždnikári sv. Medard
Delostrelci sv. Barbora
Deti sv. Mikuláš z Mýry; sv. Neviniatka; sv. Pankrác Rímsky
Dievčatá sv. gnesa Rímska; sv. Eulália Španielska; sv. Mária Gorettiová
Dievčatá na vydaj sv. Anton Paduánsky; sv. Katarína Alexandrijská; sv. Koloman, pútnik; sv. Mikuláš
Dobročinnosť sv. Alžbeta Durínska; sv. Mikuláš; sv. Vincent de Paul
Duchovné cvičenia sv. Ignác Loyolský
Emigranti sv. Františka XavériaCabriniová
Eucharistické združenia a kongresy sv. Julián Eymard; sv. PaschalBaylon
Farári sv. Ján Vianney
Farbiari (látok) sv. Helena; sv. Lýdia
Filozofi sv. Justín Filozof; sv. Katarína Alexandrijská; sv. Tomáš Akvinský
Fotografi sv. Veronika
Garbiari sv. Bartolomej, apoštol
Hájnici, horary sv. Eustach; sv. Hubert
Hodinári sv. Anna; sv. Elég; sv. Peter, apoštol
Holiči, kaderníci sv. Martin dePorres; sv. Mária Magdaléna
Horolezci sv. Ján z Kríža; bl. Peter-JurajFrassati
Hostitelia sv. Marta z Betánie; sv. Martin Tourský
Hoteliéri sv. Ján Krstiteľ; sv. Marta z Betánie; sv. Martin Tourský
Hrobári sv. Anton Pustovník; sv Jozef Arimatejský; sv. Lazár z Betánie
Hudobníci sv. Cecília Rímska; Dávid, kráľ; sv. Gregor Veľký; sv. Ján Krstiteľ
Hutníci sv. Barbora; sv. Elég z Noyon-Tournai
Charitatívne ustanovizne sv. Alžbeta Durínska; sv. Lujza deMarillac; sv. Vincent de Paul
Chirurgovia sv. Jozef Moscati; sv. Kozma a Damián
Chorí sv. Ján z Boha; sv. Kamil deLellis
Choromyseľní sv. Egid; sv. Vít
Chovatelia dobytka sv. Anton Pustovnák; sv. Blažej; sv. Leonard z Limoges; sv. Vendelín
Chudobní sv. Ivo Hélory; sv. Mikuláš; sv. Vavrinec Rímsky
Ihliari (špendlikári) sv. Helena, cisárovná
Jaskyniari sv. Benedikt; sv. Pavol Thbébsky
Kamenári sv. Ambróz; sv. Klement, pápež; sv. Ľudovít, kráľ; sv. Štefan Prvomučeník; sv. Tomáš, apoštol
Kanonici sv. Ján Nepomucký
Kánonisti (cirkevné právo) sv. Rajmund z Peňafortu
Katechizácia sv. Karol Boromejský; sv. Peter Kanízius; sv. Róbert Bellarmin
Kazatelia sv. Bernard z Clairvaux; sv. Bernardín Sienský; sv. Ján Zlatoústy; sv. Vincent Ferrer
Klenotníci sv. Elég z Noyon-Tournai
Klinčiari (výroba klincov) sv. Helena, cisárovná
Klobučníci sv. Barbora; sv. Jakub st. i ml., apoštoli; sv. Severus z Ravenny
Knihári sv. Bartolomej, apoštol; sv. Ján, evanjelista; sv. Ján z Boha; sv. Lukáš, evanjelista
Kníhkupci sv. Anton Mária Claret; sv. Hieronym; sv. Ján, evanjelista; sv. Ján z Boha
Kočiši a fiakristi sv. Eliáš, prorok
Koniari (chovatelia a opatrovníci) sv. Anton Pustovník; sv. Juraj; sv. Martin Tourský
Kováči sv. Barbora; sv. Elég; sv. Leonard z Limoges; sv. Servác
Krajčíri sv. Anna; sv. Bartolomej, apoštol; sv. Martin Tourský
Krajkári (výrobcovia) sv. Anna; sv. Ján František Regis; sv. Terézia Avilská
Krčiari (lekári ORL) sv. Blažej zo Sebaste
Kuchári, kuchárky sv. Marta z Betánie; sv. PaschalBaylon; sv. Vavrinec Rímskz; sv. Zita z Lukky
Kvetinári sv. Dorota z Cézarey v Kap.; sv. Ružena Limská
Lahôdkári sv. Anton Pustovník; sv. RítadaCascia
Laický apostolate bl. Peter-JurajFrassati
Lekári sv. Jozef Moscati; sv. KozmaaDamián; sv. Lukáš, evanjelista; sv. Pantaleon; sv. Rafael, archaniel; sv. Richard Pampuri
Lekárnici sv. Kozma a Damián; sv. Martin dePorres; sv. Rafael, archaniel
Letci Panna Mária Loretská; sv. Eliáš, prorok; sv. Krištof; sv. Jozef Kupertínsky
Majolikári, keramikári sv. Anton Paduánsky; sv. Martin Tourský
Maliari sv. Albert Chmielowski; sv. Ján Damanský; sv. Katarína z Bologne
Malomocní sv. Juraj; sv. Lazár
Manželia sv. EleazárdeSabran a bl. Delfína deSigne; sv. Františka Rímska; sv. Tomáš Morus
Matky v rodine sv. Anna; sv. Františka Rímska; sv. Ľudmila; sv. Monika
Mäsiari sv. Anton Pustovník; sv. Bartolomej, apoštol; sv. Hubert z Tongres; sv. Matej, apoštol
Mechanici sv. Elég z Noyon-Tournai
Miništranti sv. Tarzícius; sv. Václav
Misionári sv. František Xaverský; sv. Peter Klaver; sv. Terézia od Ježiška
Mládež sv. Agnesa Rímska; sv. Alojz Gonzagara; sv.DominikSavio; sv. Ján Bosko; sv. Stanislav Kostka; sv. Uršuľa
Mlynári sv. Katarína Alexandrijská; sv. Kristína z Bolseny
Modistky sv. Katarína Alexandrijská
Moralisti sv. Alfonz Mária deLiguori; sv. Rajmund z Peňafortu
Murári sv. Ľudovít, kráľ; sv. Peter, apoštol; sv. Silvester, pápež; sv. Tomáš, apoštol
Najdúsi (podhodené deti) sv. Neviniatka; sv. Vincent de Paul
Námorníci sv. František Xaverský; sv. Klement; pápež; sv. Mikuláš
Nemocnice sv. Ján z Boha; sv. Kamil deLellis; sv. Kozma a Damián; sv. Lazár z Betánie
Noční strážnici sv. Peter Alkantarský
Nosiči sv. Krištof z Lýcie
Notári sv. Ivo Hélory; sv. Lukáš, evanjelista; sv. Marek, evanjelista
Novici (rehoľní) sv. Stanislav Kostka
Novorodenci sv. Rajmund Nonnatus (nenarodený)
Obchodníci sv. František Assiský
Obuvníci bl. Adolf Kolping; sv. Marek, evanjelista
Oční lekári sv. Lucia; sv. Otília z Hohenbourgu; sv. Rafael, archanjel
Odsúdenci (na smrť) sv. Ján Krstiteľ
Ochrancovia prírody sv. František Assiský
Organisti sv. Cecília
Ošetrovatelia sv. Ján z Boha; sv. Kamil deLellis
Otcovia rodín sv. Jozef; sv. Tomáš Morus
Otroci sv. Ján z Mathy; sv. Peter Klaver; sv. Rajmund Nonnatus
Ovocinári sv. Leonard z Limoges
Pančuchári sv. Anna
Panovníci sv. Ľudovít IX.
Papiernícka výroba sv. Ján, evanjelista
Parašutisti sv. Michal, archanjel
Pastieri sv. Genovéva Parížska; sv. PaschalBaylon; sv. Vendelín
Pekári sv. Alžbeta Durínska; sv. Klement Mária Hofbauer
Pivovarníci sv. Václav; sv. Tomáš Becket
Pohrebníci sv. Jozef z Arimatey
Poľovníci sv. Hubert, sv. Eustach
Poštári sv. Gabriel, archanjel; sv. Krištof
Povrazári (výrobcovia) sv. Andrej, apoštol; sv. Pavol, apoštol
Požiarníci sv. Barbora; sv. Florián z Lorchu; sv. Vavrinec Rímsky
Pôrodné asistentky sv. Pantaleon z Nikomedie; sv. Rajmund Nonnatus (Nenarodený)
Práčky sv. Anna; sv. Klára z Assisi; sv. Veronika
Právnici sv. Alfonz deLiguori; sv. Ivo Hélory; sv. Rajmund z Peňafortu
Prekladatelia sv. Hieronym
Prírodovedci sv. Albert Veľký
Profesori sv. Albert Veľký; sv. Cyril a Metod; sv. Tomáš Akvinský
Pustovníci sv. Anton Pustovník; sv. František z Paoly; sv. Pavol Thébsky
Pútnici a cestujúci sv. Brigita Švédska; sv. Jakub st., apoštol; sv. Koloman zo Stockerau; sv. Krištof; sv. Rafael, archanjel; sv. Vendelín
Remeselníci (aj robotníci) sv. Jozef
Rodičky sv. Anna; sv. FelicitaKartágska; sv. GerardMaiella; sv. Hyacint Poľský
Rodina Svätá rodina; sv. Tomáš Morus; sv. Zdislava z Lemberka
Roľníci sv. Anton Pustovník; sv. Benedikt; sv. Blažej; sv. Izidor, roľník; bl. (sv.) Notburga; sv. Prokop Sázavský
Rozhlasoví pracovníci sv. Gabriel, archanjel; sv. Jana z Arku
Rukavičkári sv. Anna; sv. Anton Pustovník; sv. Bartolomej, apoštol
Rybári sv. Andrej, apoštol; sv. Hubert; sv. Peter, apoštol
Rytieri (jazdci na koňoch) sv. Juraj z Lyddy; sv. Martin Tourský
Sekretári sv. Marek, evanjelista
Seminaristi sv. Karol Boromejský; sv. Vincent de Paul
Siroty sv. Anton Paduánsky; sv. HieronymEmiliani; sv. Vincent de Paul
Skauti sv. Juraj
Sklenári sv. Klára z Assisi; sv. Marek, evanjelista
Slepci sv. Lucia; sv. Otília z Hohenbourgu
Sluhovia, slúžky bl. (sv.) NotburgaEbenská; sv. Zita z Lukky
Snúbenci sv. Agnesa Rímska; sv. Blažej zo Sebastie; sv. Valentín Rímsky
Sociálny pracovníci bl. Adolf Kolping; sv. Lujza deMarillac
Sochári sv. Lukáš, evanjelista
Speváci sv. Cecília; Dávid, kráľ; sv. Gregor Veľký; sv. Ján Krstiteľ
Spisovatelia sv. František Saleský; sv. Ján, evanjelista; sv. Terézia Avilská
Spovedníci sv. Alfonz deLiguori; sv. Ján Vianney; sv. Leopold Mandič
Stratené veci sv. Anton Paduánsky; sv. Helena, cisárovná
Stravovanie sv Marta z Betánie
Strechári sv. Vincent Ferrer; sv. Vincent zo Zaragozy
Strelci sv. Šebastián
Stroskotanci sv. Anton Paduánsky; sv. Pavol, apoštol
Sudcovia sv. Ivo Hélory; sv. Michal, archanjel; sv. Tomáš, apoštol
Sviečkári (výrobcovia) sv. Ambróz; sv. Bernard z Clairvaux; sv. Elég z Noyon-Tournai; sv. Genovéva; sv. Ján, evanjelista; Panna Mária Hromničná
Školy sv. Jozef Kalazanský; sv. Tomáš Akvinský
Športovci sv. František Xaverský; sv. Krištof; sv. Pavol, apoštol; bl. Juraj-PeterFrassati
Študenti, žiaci sv. Alojz Gonzaga; sv. Ján Berchmans; sv, Ján Bosko; sv. Ján Krstiteľ de la Salle
Tanečníci sv. Vít
Ťažké situácie sv. JúdaTadeáš; sv. Ríta z Cascie
Tehotné ženy sv. Perpetua a Felicita; sv. Rajmund Nonnatus (Nenarodený)
Telekomunikácie sv. Gabriel, archanjel
Teológovia sv. Augustín; sv. Bonaventúra; sv. Gregor Naziánsky; sv. Ján, evanjelista; sv. Pavol, apoštol; sv. Tomáš Akvinský
Tesári, stolári sv. Anna; sv. Jozef; sv. VolfgangRegenburský
Tkáči a tkáčky sv. Agáta; sv. Anastázia; sv. Anton Mária Claret; sv. Pavol, apoštol
Tlačiari sv. Augustín; sv. Ján Bosko; sv. Ján, evanjelista
Tlmočníci sv. Marek, evanjelista
Učenci sv. Albert Veľký; sv. Hieronym
Učitelia základných škôl sv. Ján Krstiteľ de la Salle
Učni bl. Adolf Kolping; sv. Ján Bosko
Účtovníci sv. Marek Križin; sv. Mtúš, apoštol
Umelci sv. Ján, evanjelista; sv. Lukáš, evanjelista; sv. Tomáš, apoštol
Univerzity sv. Katarína Alexandrijská; sv. Tomáš Akvinský
Väzenskí dozorcovia sv. Hypolit Rímsky
Väzni sv. Ferdinand, kráľ; sv. Ján Krstiteľ; sv. Leonard z Limoges; sv. Vincent de Paul
Včelári sv. Ambróz; sv. Bernard z Clairvaux
Vdovy sv. Anna; sv. Františka Rímska; sv. Monika
Veterinári sv. Elég z Noyon-Tournai
Vinohradníci sv. Urban; sv. Ľudmila; sv. Martin Tourský; sv. Servác; sv. Vincent, diakon
Vojaci sv. Adrián z Nikom.; sv. Demeter Solúnsky; sv. Juraj; sv. Ignác loyolský; sv. Martin Tourský; sv. Šebastián; sv. Teodor
Voňavkári sv. Jakub st., apoštol; sv. Mária Magdaléna; sv. Mikuláš
Vrátnici sv. Alfonz Rodriguez; sv. Peter, apoštol
Vydavatelia (literatúry) sv. Anton Mária Claret; sv. Ján Bosko
Vyhnanci sv. Hilár z Poitiers; sv. Ján Zlatoústy
Vyslanci (veľvyslanci) sv. Gabriel, archanjel
Výšivkári sv. Anna; sv. Klára z Assisi
Výťahári sv. Krištof
Záhradníci sv. Dorota z Cézarey v Kap.; Mária Magdaléna; sv. Ružena Limská
Zajatci sv. Anton Paduánsky; sv. Ján z Mathy; sv. Katarína Alexandrijská; sv. Leonard z Limoges
Zásobovatelia sv. Rafael, archanjel
Zbrojári sv. Barbora; sv. Adrián z Nikomédie; sv. Juraj; sv. Michal, archanjel
Zememerači sv. Tomáš, apošol
Zlatníci sv. Elég z Noyon-Tournai
Zlievači (kovolejári) sv. Elég; sv. Hubert
Zomierajúci sv. anjeli strážcovia; sv. Anna; sv. Benedikt; sv. Jozef; sv. Kamil deLellis; sv. Stanislav Kostka
Zubári sv. Apolónia Alexandrijská; sv. Kozma a Damián
Zvonári sv. Anton Pustovník; sv. Barbora
Zvonolejári sv. Agata z Catanie
Ženci sv. Notburga; sv. Peter, apoštol
Žobráci sv. Albert Chmielowski; sv. Martin Tourský
Žurnalisti sv. František Saleský

Podľa Pútnika svätovojtešského z roku 1997
spísal TROBON

Adresa

  • Rímskokatolícka cirkev
    Farnosť Bratislava - Rača
    Alstrova 121
    831 06 Bratislava

Kontakty

  • 02/ 4488 4604
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  (Tento e-mail slúži na odovzdanie informácií. Neslúži na diskusie ani na vybavovanie sviatostí.)

Úradné hodiny

Pondelok 16:00-17:00
Streda 16:00-17:00
Piatok 16:00-17:00

Správa cintorína

Správca cintorínskej agendy:
Dr. Martin Puhovich, PhD.
tel.: 0911 640 100
e-mail na správcu cintorína: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.